Samenwerkingsverbanden

Bosk & Greide

Bosk & Greide is een vereniging voor agrarisch en particulier natuurbeheer in de gemeente Gaasterland – Sloten. De vereniging is opgericht op 7 april 1998 met als doel: uitvoering geven aan het “experiment Gaasterland”. Dit was een integraal plan van aanpak waarover gebiedspartijen en de provinciale overheid overeenstemming hadden bereikt. Bosk & Greide speelt in op ontwikkelingen op het gebied van natuur, landschap, landbouw, milieu, recreatie en toerisme. Met als reden de economische en sociale ontwikkeling voor bewoners van Gaasterland – Sloten te bevorderen, waarbij tegelijkertijd het waardevolle cultuurlandschap kan worden behouden.
Bosk & Greide heeft middelen beschikbaar gekregen om projecten welke voldoen aan genoemde uitgangspunten te realiseren. Het project “paarden recreatie Gaasterland” is er een van.

Voor meer informatie over het werk van Bosk & Greide: www.boskengreide.nl

logo_bosk_en_greide

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer is de grootste natuurbeheerder in ons land met ruim 220.000 hectare natuurgebied. Deze gebieden zijn er voor de natuur maar ook voor de recreant. Het uitgangspunt van Staatsbosbeheer is dat deze prima samen gaan mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.
In de Gaasterlandse bossen van Staatsbosbeheer liggen al meer dan twintig jaar prachtige ruiterroutes. Inmiddels zijn deze dus uitgebreid tot een aansluitend netwerk van meer dan 30 km. Daarnaast zijn er legio mogelijkheden in deze bossen om te wandelen en te fietsen.

Voor meer informatie over Staatsbosbeheer: www.staatsbosbeheer.nl

staatsbosbeheer

It Fryske Gea

It Fryske Gea beheert ruim 19.000 hectare natuurgebied verspreid over de provincie Friesland. It Fryske Gea wil deze natuurgebieden zo toegankelijk mogelijk maken. Bijvoorbeeld door het uitzetten van wandel-, fiets- en kanoroutes. In het Rysterbos maakt een ruiterpad deel uit van een ruiterroute die ook door de terreinen van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten voert.

Voor meer informatie over It Fryske Gea kijk op: www.fryskegea.nl

fryske-gea_1

Natuurmonumenten

Vereniging Natuurmonumenten, opgericht in 1905, is een particuliere organisatie die in Nederland ruim 90.000 hectare natuur beheert. In Gaasterland zijn o.a. het Lycklamabos en het Oudemirdummer Klif eigendom van Natuurmonumenten. Het Oudemirdummer Klif, een van de drie langs het IJsselmeer, is van grote cultuurhistorische- en geologische waarde. Hier zijn nog duidelijk de sporen van de vroegere ijstijden terug te vinden. In het Lycklamabos (circa 100 hectare) zijn de lanen van het oude landgoed een lust voor het oog.

Voor meer informatie over natuurmonumenten kijk op: www.natuurmonumenten.nl

natuurmmonumenten

Manege Gaasterland

Stichting Recreatief Paardencentrum Gaasterland exploiteerd een verenigingsmanege, die in 1996 voornamelijk met vrijwilligers is gebouwd. In 2003 is de manege met een tweede rijhal uitgebreid. De vele faciliteiten bieden de mogelijkheid om de paardensport in al haar facetten te beoefenen. De manege is gecertificeerd als “Veilige Manege”. Het grote parkeerterrein biedt uitstekende mogelijkheden als uitvalsbasis voor de paardensport. Maar juist ook voor de fietsers, wandelaars, kanoers en mountainbikers om het Gaasterlandse bosgebied te verkennen.

Voor uitgebreide informatie over mangege Gaasterland: kijk op www.manegegaasterland.nl

logo