Ruiterroutes & arrangementen

Manege Gaasterland is de ideale uitvalsbasis, voor zowel ruiters als menners, om het netwerk van ruim 30 kilometer ruiter- en menpaden door de Gaasterlandse bossen te verkennen.
De in het voorjaar van 2005 aangelegde brug over het riviertje de Luts geeft toegang tot de bossen en het achterliggende natuurgebied tot aan het strand van het IJsselmeer. Onderweg zijn er meerdere rustplaatsen waar zowel voor mens als dier gezorgd kan worden.

Spelregels

Om te zorgen voor een goede gang van zaken willen we u vragen een aantal regels in acht te nemen:

  • Fiets – en voetpaden en onverharde boswegen worden door paardenhoeven beschadigd en vernield. Blijft u daarom uitsluitend op de ruiterpaden. Her rijden daarbuiten is niet toegestaan.
  • Als de ruiterroute over een zandweg loopt, gebruik dan uitsluitend de zijkant of het midden van de weg
  • Laat uw paard niet eten van bomen of struiken. Ga niet naar een ven of poel om uw paard te laten drinken. De planten van de oever zijn zeer kwetsbaar en worden vertrapt. Bovendien is het geen veilig drinkwater voor uw paard. Drinkwater is op meerdere plaatsen langs de route wel mogelijk (zie ook kaart)
  • Maak gebruik van de aangegeven rustplaatsen voor paard en ruiter.
  • Passeer voetgangers stapvoets, zodat zij niet opzij hoeven te springen of in stofwolken worden gehuld.
  • In grote delen van de bossen is het niet toegestaan honden los te laten lopen. Dit verbod geldt ook voor de meeste ruiterpaden. Het verbod staat aangegeven op de toegangsborden.
  • Na zonsondergang is het niet meer toegestaan om gebruik te maken van de ruiterroutes.

Gebruikers die met de trailer naar Manege Gaasterland komen om van daaruit te starten, willen wij vragen om hun eventuele mest en stro op te ruimen in de daarvoor bedoelde containers.

Ruiter-& menpaden in Gaasterland

Tips

Arrangementen

Zou je graag met je vereniging (of ander gezelschap) gebruik willen maken van de faciliteiten van manege Gaasterland voor-, tijdens of na een bosrit bijvoorbeeld. Neem dan contact op met Janny Postma voor de mogelijkheden (ontvangst met koffie en/of koud/warm buffet o.i.d.)