Agenda Manege Gaasterland

versie 2 mei 2021

<

5 mei
middag/avond Dressuurlessen Yvonne Snieder (buitenbak)
7 mei
hele dag Springparcours in de buitenbak (vooraf reserveren!)
8 mei
hele dag Springparcours in de buitenbak (vooraf reserveren!)
9 mei
hele dag Springparcours in de buitenbak (vooraf reserveren!)
12 mei
ochtend ‘Huisvrouwenles HSV’ buitenbak 10.30 – 11.30 u
14 mei
hele dag Meetmoment springen (AFGELAST)
15 mei
hele dag Meetmoment springen (AFGELAST)
16 mei
hele dag Eventing training
19 mei
middag/avond Dressuurlessen Yvonne Snieder (buitenbak)
22 mei
hele dag Eventing
23 mei
hele dag Eventing (optie)
26 mei
ochtend ‘Huisvrouwenles HSV’ buitenbak 10.30 – 11.30 u
29 mei
hele dag NL Doet klussendag Manege Gaasterland
29 mei
hele dag CH Harich dressuur (SELECTIE)
30 mei
hele dag CH Harich dressuur (SELECTIE)
2 juni
middag/avond Dressuurlessen Yvonne Snieder (buitenbak)
9 juni
ochtend ‘Huisvrouwenles HSV’ buitenbak 10.30 – 11.30 u
11 juni
hele dag CH Sneek
12 juni
hele dag CH Sneek dressuur (SELECTIE)
13 juni
hele dag CH Sneek dressuur (SELECTIE)
16 juni
middag/avond Dressuurlessen Yvonne Snieder (buitenbak)
18 juni
hele dag Marathon
19 juni
hele dag Marathon
25 juni
avond Oefenavond KWPN (binnenbak)
30 juni
middag/avond Dressuurlessen Yvonne Snieder (buitenbak)
2 juli
hele dag Friese Kampioenschappen
3 juli
hele dag Friese Kampioenschappen
4 juli
hele dag Friese Kampioenschappen
8 juli
hele dag Keuring KWPN
9 juli
hele dag Keuring KWPN
10 juli
hele dag Keuring KWPN
30 juli
hele dag optie
31 juli
hele dag optie
1 augustus
hele dag optie
5 /6 augustus
hele dag opbouw CH Rijs
7 augustus
hele dag CH Rijs
21 augustus
hele dag Trekkertrek
28 augustus
hele dag Welsh sportdag (optie)
15 september
hele dag optie
16 september
hele dag optie
17 september
hele dag optie
18 september
hele dag optie
24 september
hele dag Kringwedstrijd TWK
25 september
hele dag Kringwedstrijd TWK
8 oktober
hele dag optie
9 oktober
hele dag optie
10 oktober
hele dag optie
6 november
hele dag Indoor springen paarden BB-ZZ
7 november
hele dag Indoor springen pony’s BB-ZZ
13 november
hele dag Indoor dressuur paarden B, L1 en L2
14 november
hele dag Indoor dressuur paarden M1 t/m ZZL
20 november
hele dag Indoor dressuur pony’s B t/m Z2
11 december
hele dag Indoor dressuur paarden L1/ L2 (selectie FK)
8 januari 2022
hele dag Indoor dressuur paarden B (selectie FK) en L1
9 januari
hele dag Indoor dressuur paarden L1 t/m M2
15 januari
hele dag Indoor dressuur pony’s B t/m Z2  (Z1/Z2 selectie FK)
29 januari
hele dag Wedstrijd menvereniging
30 januari
hele dag Wedstrijd menvereniging
5 februari
hele dag Indoor springen paarden BB-ZZ
6 februari
hele dag Indoor springen paarden BB-ZZ